array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Στο πλαίσιο του  ERA-NET NEURON  ανακοινώθηκε,  την 8η Ιανουαρίου 2020,  κοινή πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βέλγιο, Καναδάς,  Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα,  Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία

Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν στις προτάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους εθνικούς κανόνες των χρηματοδοτικών  φορέων στις χώρες τους. Στο κείμενο  της προκήρυξης  θα βρείτε  το αντίστοιχο παράρτημα που αφορά την ελληνική συμμετοχή.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:

•    a) Fundamental research addressing the pathogenesis and etiology of sensory disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to sensory systems disorders must be clearly described. Pre-clinical studies may be included. Any animal or cell models should already be established and validated.Clinical research on clinically relevant biomarkers for the diagnosis, patient stratification, prognosis or monitoring or prediction of treatment response and side effects for specific neurological and psychiatric diseases.
•    b) Clinical research to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for sensory disorders.

Kάθε πρόταση θα πρέπει να απευθύνεται  τουλάχιστον σε έναν από τους δύο τομείς.

. Βασικός  στόχος της  πρόσκλησης είναι :

H διευκόλυνση των πολυεθνικών ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις διαταραχές των αισθητηρίων οργάνων και την επίδρασή τους στο νευρικό σύστημα. Μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έρευνα για όλες τις αισθητηριακές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένου του σωματο-αισθητικού συστήματος. Στην παρούσα πρόσκληση ενθαρρύνονται επίσης θέματα έρευνας σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ των μεθόδων και την πολυεστιακή δυσλειτουργία.

Οι προτάσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην εξασθένιση ή / και την απώλεια της λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων νευρικής προέλευσης. Οι προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν μελέτες για τους αισθητήριους νευρώνες, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων υποδοχέα, των σχετικών νευρικών οδών και των συνδεδεμένων εγκεφαλικών περιοχών. Η έρευνα σχετικά με τα βοηθητικά, μη νευρικά τμήματα των αισθητηρίων οργάνων δεν αποτελεί το επίκεντρο της πρόσκλησης και μπορεί να συμπεριληφθεί μόνο εάν έχει σημαντικό αντίκτυπο στο νευρικό σύστημα.

Οι ακόλουθοι θεματικοί τομείς εξαιρούνται από αυτή την πρόσκληση:

•    Χρόνιος πόνος
•    Βλάβη των αισθήσεων ή ψευδαισθήσεων που προκαλούνται από ψυχικές διαταραχές και επιδράσεις νευρολογικών ασθενειών (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο).
•    Διαταραχές κινήσεων οφθαλμών λόγω νευρολογικών ασθενειών.
•    Οι νευροεκφυλιστικές διαταραχές που αντιμετωπίζονται από το Κοινό Πρόγραμμα της ΕΕ –  Έρευνα Νευροεκφυλιστικών Νόσων (JPND)

Για τη χρηματοδότηση των προτάσεων σε εθνικό επίπεδο ισχύει ο εξής περιορισμός: α) για τις επιχειρήσεις, έως δύο (2) προτάσεις ανά Α.Φ.Μ. και β) για τους Οργανισμούς Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων έως δύο (2) προτάσεις ανά Ινστιτούτο ή Εργαστήριο ή Τμήμα ή Σχολή.

Τα έργα που εγκριθούν, για την Ελλάδα, θα είναι διάρκειας έως 24 μηνών.

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal phase) είναι η  10η Mαρτίου 2020 (14.00 CET).

Η καταληκτική   ημερομηνία για  τη τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 22η Ιουνίου 2020 (14.00 CET).

O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 11 εκατ.ευρώ

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει, σε επόμενο στάδιο, μετά από εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) για την περίοδο 2014-2020. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην παρούσα  πρόσκληση θα ανέλθει σε 800.000 €.

Το ποσό  των 800.000 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000 €  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000 €  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς τους υποψηφίους της κοινής πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.neuron-eranet.eu/en/937.php

Λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, το πεδίο εφαρμογής, τους τομείς προτεραιότητας, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα   https://www.neuron-eranet.eu/

Για ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή των προτάσεων και τεχνικών ζητημάτων σχετικών με το σύστημα υποβολής, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση:
ERA-NET NEURON Joint Call Secretariat
State Research Agency (AEI)
Ana Barra
E-mail: neuron@aei.gob.es
Phone: +34 91 603 83 98

Για βοήθεια σχετικά με τα θέματα της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

pt-webservice@dlr.de

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στην κυρία Γεωργία Κωστοπούλου, τηλ.2131300100, Ε-mail: g.kostopoulou@gsrt.gr

CALL DOCUMENTS

•    Call text: https://www.neuron-eranet.eu/_media/NEURON%20JTC%202020_Calltext_fv.pdf
•    Country specific information: https://www.neuron-eranet.eu/_media/7_NEURON%20JTC2020_Country-specific_info_Greece.pdf
•    Proposal templates and online submission: https://www.neuron-eranet.eu/en/937.php
•    Partnering tool: https://www.neuron-eranet.eu/en/926.php