ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, σε PDF

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

Η Ζωή Ράπτη είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο Αθανάσιος Κυριαζής είναι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας

Αναπλ. Προϊστάμενος: Γυπάκης Αντώνιος

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300064
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300064
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Α’ Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Προϊστάμενος: Γυπάκης Αντώνιος

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300064
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300064
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Β’ Αποτίμησης και Αξιολόγησης Επιπτώσεων

Προϊστάμενος: Σαργιάνος Νικόλαος

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300168
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300168
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Γ’ Σχεδιασμού Δράσεων Καινοτομίας

Προϊστάμενος: Γογγολίδης Βασίλειος

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300072
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300072
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Αναπλ. Προϊσταμένη: Σακελλαρίου Πολυτίμη

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300125
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300125
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Α’ Εξειδίκευσης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων

Προϊστάμενος: Πουτούκης Δημήτριος

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300136
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300136
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Β’ Διαχείρισης και Παρακολούθησης Προγραμμάτων

Προϊσταμένη: Σακελλαρίου Πολυτίμη

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300125
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300125
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Γ’ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Προϊσταμένη: Σοφιανοπούλου Θεώνη

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300160
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300160
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Προϊσταμένη: Σοφούλη Ευαγγελία

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300236
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300236
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Α’ Σχεδιασμού και Διοικητικής Εποπτείας, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Προϊσταμένη: Βάρσου Ευαγγελία

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300018
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300018
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Β’ Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων

Προϊσταμένη: Μπότση Κωνσταντίνα

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300232
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300232
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Γ’ Τεχνικών Μελετών και Ανάπτυξης Υποδομών Έρευνας

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Δ’ Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών Έρευνας

Προϊστάμενος: Σπηλιώτης Φίλιππος

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300053
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300053
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας

Προϊσταμένη: Χριστούλα Μαρία

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300093
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300093
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Α’ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών

Προϊστάμενος: Κώτσιας Μιχαήλ

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300102
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300102
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Β’ Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών

Προϊσταμένη: Λοβέρδου Ελένη

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300166
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300166
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τμήμα Γ’ Διαχείρισης και Παρακολούθησης Δράσεων Διεθνούς Συνεργασίας

Προϊστάμενος: Μουστάκας Γεώργιος

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300097
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300097
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Προϊστάμενος: Γιαννόπουλος Αθανάσιος

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300039
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300039
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας

Προϊσταμένη: Κασδοβασίλη Πολυξένη

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300015
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300015
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ)

Προϊσταμένη: Δέσποινα Κράλλη

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300151
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300151
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μονάδα Α΄ - Προγραμματισμού και αξιολόγησης προτάσεων

Μονάδα Β1 - Διαχείρισης έργων των Τομέων Προτεραιότητας 1 ΥΚΑ: Υλικά - Κατασκευές 5 ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 6 ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Μονάδα Β2 - Διαχείρισης έργων των Τομέων Προτεραιότητας 2 ΤΠΔ: Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 8 ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μονάδα Β3 - Διαχείρισης έργων των Τομέων Προτεραιότητας 3 ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων 4 ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 7 ΕΝΕ: Ενέργεια

Μονάδα Γ΄ - Οργάνωσης, διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης

Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας & Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ)

Γραμματέας: Σοφούλη Ευαγγελία

 • Αντιγραφή στο πρόχειρο
  213 1300236
  Καλέστε τον αριθμό
  213 1300236
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ