1. Γενικές Πληροφορίες

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Υποστηρίζει στο έργο του τον αρμόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής «Υπουργό») και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας (με το Π.Δ 3/6.01.2021 άρθρο 3 η ΓΓΕΤ μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας) στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.

2. Το ΕΣΕΤΕΚ σήμερα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 1. Σπυρίδων Αρταβάνης-Τσάκωνας, Ομότιμος Καθηγητή Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, ως Πρόεδρος.
 2. Αριστείδης – Θωμάς Δοξιάδης, Κοινωνικός Επιστήμονας και Οικονομολόγος, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Βασίλειος Αντωνιάδης, Οικονομολόγος, ως μέλος.
 4. Θεόδωρος Θεοδώρου, Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , ως μέλος.
 5. Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Δ/ντής Έρευνας Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, ως μέλος.
 6. Νίκη Γουλιμή, Επιχειρηματίας, Συνιδρύτρια της Nova Credit και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Hellas Direct.
 7. Βασιλική Κιντή, Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος.
 8. Ευγενία – Ελίζα Κονοφάγου, Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στη Σχολή Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Columbia University, ως μέλος.
 9. Σταυρούλα Μπαχταλιά, στέλεχος επιχειρήσεων,ως μέλος.
 10. Ευάγγελος Μπεκιάρης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως μέλος.
 11. Αιμιλιανός Χαλαμανδάρης, ερευνητής στο ερευνητικό τμήμα της Samsung Ελλάδος, ως μέλος.
 12. Αναστασία Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ελβετίας στη Λωζάννη (EPFL), διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμογών και Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων και συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της RAW Labs SA.
 13. Ελευθερία Ζεγγίνη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεταφραστικής Γονιδιωματικής στο Helmholtz Zentrum Munchen, Γερμανία.
 14. Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια και Πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 15. Ιωάννης Ταλιανίδης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και AXA Chair in Epigenetics.
 16. Μαρία Κωνσταντοπούλου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών χωρίς δικαίωμα ψήφου.