1. Γενικές Πληροφορίες

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Υποστηρίζει στο έργο του τον αρμόδιο Υπουργό ή Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής «Υπουργό») και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας (με το Π.Δ 3/6.01.2021 άρθρο 3 η ΓΓΕΤ μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας) στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.

2. Το ΕΣΕΤΕΚ σήμερα απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

1. Σπυρίδων Αρταβάνης-Τσάκωνας, Ομότιμος Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Harvard, Ομότιμος Καθηγητής Αναπτυξιακής Γενετικής, Collège de France, ως Πρόεδρος.
2. Αριστείδης-Θωμάς Δοξιάδης, Κοινωνικός Επιστήμονας και Οικονομολόγος, ως Αντιπρόεδρος.
3. Αναστασία Αϊλαμάκη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ελβετίας στη Λωζάννη (EPFL), Ελβετία και διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμογών και Συστημάτων Διαχείρισης Δεδομένων. Είναι επίσης συν-ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της RAW Labs SA, ως μέλος.
4. Κωνσταντία Αλεξάνδρου, Professor of Theoretical Physics, University of Cyprus και Institute Professor, The Cyprus Institute.
5. Χαρίκλεια (Χαριέττα) Ελευθεροχωρινού, Vice President of Innovation Ventures and Partnerships at IQVIA, ως μέλος.
6. Ελευθερία Ζεγγίνη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεταφραστικής Γονιδιωματικής στο Helmholtz Zentrum München, Γερμανία, ως μέλος.
7. Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια και Πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως μέλος.
8. Πέτρος Κουμουτσάκος, Καθηγητής Υπολογιστικής Επιστήμης και Μηχανικής στην έδρα Χέρμπερτ Βινοκούρ, Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ως μέλος.
9. Σπυρίδων Πανδής, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενος Καθηγητής Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ), ως μέλος.
10. Στέλιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Biogen, Inc., ως μέλος.
11. Βασιλική Παπασούλη, Οικονομολόγος, Mandate Manager, ΜΜ – Equity, ως μέλος.
12. Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μέλος.
13. Ιωάννης Ταλιανίδης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, και AXA Chair in Epigenetics. ως μέλος.
14. Βασίλειος Ταρλατζής , Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
15. Άγγελος Χανιώτης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών, Institute for Advanced Study, Princeton (Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών), ως μέλος.
Τα μέλη του Συμβουλίου κατανέμονται σε δύο (2) Επιτροπές, ως εξής:
α. την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από τα εξής εννέα (9) μέλη:
1. Κωνσταντία Αλεξάνδρου
2. Ελευθερία Ζεγγίνη
3. Χριστίνα Κουλούρη
4. Πέτρος Κουμουτσάκος
5. Σπυρίδων Πανδής
6. Δημήτριος Σωτηρόπουλος
7. Ιωάννης Ταλιανίδης
8. Βασίλειος Ταρλατζής
9. Άγγελος Χανιώτης
β. την Επιτροπή Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελείται από τα εξής πέντε (5) μέλη:
1. Αριστείδης-Θωμάς Δοξιάδης
2. Αναστασία Αϊλαμάκη
3. Χαρίκλεια (Χαριέττα) Ελευθεροχωρινού
4. Στέλιος Παπαδόπουλος
5. Βασιλική Παπασούλη

Στις ανωτέρω Επιτροπές συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ, ως δέκατο και ως έκτο μέλος αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις του ΕΣΕΤΕΚ και των δύο ανωτέρω Επιτροπών δύναται να συμμετέχει η Μαρία Κωνσταντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, δίχως δικαίωμα ψήφου.
Γραμματέας του Συμβουλίου είναι η Σοφούλη Ευαγγελία, Προϊσταμένη της Δ/νσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.