ΕΝΑΡΞΗ
11.10.2021
ΛΗΞΗ
12.10.2021
Ελληνικός Σύνδεσμος Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών HOPE-A και Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTNF του ΑΠΘ