array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(4) "1190"
 ["back_text"]=>
 string(42) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ"
}
something

1. Γενικές Πληροφορίες

Στην Πολιτεία Καινοτομίας θα συνυπάρχουν ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις και μεγάλες, καταξιωμένες επιχειρήσεις στον χώρο της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αυτή η συνύπαρξη και η διαρκής επικοινωνία επιστημόνων και καταρτισμένων υπαλλήλων συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας. Η επιτυχία των συνεργείων μεταξύ των συμμετεχόντων αναμένεται να προσδώσει την αναγκαία προστιθέμενη αξία στο τελικό αποτέλεσμα.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υ.Π.ΑΝ.Ε.), πραγματοποίησε εντατικές ενέργειες και ελέγχους σε πιθανούς χώρους στους οποίους θα μπορούσε να στεγαστεί η Πολιτεία Καινοτομίας. Εν τέλει προκρίθηκε, ως καταλληλότερη, η επιλογή των παλαιών εγκαταστάσεων της ΧΡΩΠΕΙ επί της οδού Πειραιώς διότι εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση όχι μόνο από το κέντρο του Πειραιά αλλά και από το κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική εδαφική έκταση 17.893 τ.μ., στην οποία περιλαμβάνεται  βιομηχανικό συγκρότημα διατηρητέων κτηρίων. Επίσης, υπολογίζεται να αναπτυχθούν 35.700 τ.μ., όπου στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υπολογίζεται πως θα απασχολούνται περισσότεροι από 2.400 εργαζόμενοι καθώς θα φιλοξενηθούν τμήματα R&D  μεγάλων επιχειρήσεων, Start Ups, Spin Offs, Incubators, Accelerators και Ερευνητικά Κέντρα. Το ακίνητο περιήλθε στη χρήση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Δεκέμβριο του 2019.

Είναι σημαντικό να καταγραφεί πως η υλοποίηση του εγχειρήματος πρόκειται να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας με μορφή Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτό σημαίνει πως ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα προκύψει θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την χρηματοδότηση του έργου. Δεν προβλέπεται συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση, ενώ στην προκήρυξη αναφέρεται η πρόθεση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η σχετική διϋπουργική απόφαση εκδόθηκε τον Απρίλιο 2020.

Πιο αναλυτικά, ως προς τις διαδικασίες για το διαγωνισμό, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, όρισε (Υπουργική Απόφαση 4412/ΦΕΚ 3/16.1.2020) ως φορέα διαχείρισης του ακινήτου της ΧΡΩΠΕΙ τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ), τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα που έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της υλοποίησης της πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της χώρας.

Τον Δεκέμβριο του 2020 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και δημοσιεύτηκε το πρώτο τεύχος δημοπράτησης, το οποίο συζητήθηκε για περίπου τρεις μήνες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, προέκυψε το ενδιαφέρον τεσσάρων ομίλων.

Εκτιμάται πως μέχρι τις αρχές του 2022 θα έχει προκύψει ο ανάδοχος όπου θα ξεκινήσει να οικοδομεί την πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας στην χώρα μας. Τα κατατεθειμμένα επιχειρηματικά σχέδια (Business Plans) προβλέπουν πως πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατ. €.

2. Οφέλη

Η Πολιτεία Καινοτομίας στο ΧΡΩΠΕΙ θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον πολίτη και την κοινωνία, με απώτερο σκοπό:

 • Την ενίσχυση των δραστηριοτήτων Ανάπτυξης, Έρευνας και Καινοτομίας: η λειτουργία του Κέντρου θα δώσει ώθηση στα πεδία της έρευνας – καινοτομίας και θα φέρει κοντά τα ερευνητικά κέντρα με τις επιχειρήσεις δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή εμπορικά αξιοποιήσιμων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Τη δημιουργία υπερ-εθνικού πόλου έλξης: η Πολιτεία Καινοτομίας θα αποτελεί σημείο αναφοράς, κατ’ αντιστοιχία κέντρων καινοτομίας σε άλλες χώρες.
 • Την εξοικονόμηση πόρων: η κατασκευή της Πολιτείας Καινοτομίας δεν θα γίνει με κρατικό χρήμα, αλλά με την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
 • Τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή: πρόκειται για ένα μεγάλο έργο το οποίο θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή του.
 • Τη δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία: η παρουσία ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων θα δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας για την απασχόληση ερευνητικού προσωπικού και στελεχών στις επιχειρήσεις.
 • Την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας: το ακίνητο στο εργοστάσιο της ΧΡΩΠΕΙ παραμένει ανεκμετάλλευτο για δεκαετίες. Η δημιουργία της Πολιτείας Καινοτομίας θα μετατρέψει την έκταση αυτή σε ένα χώρο πρωτοποριακό και ανοιχτό στο κοινό, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική του φυσιογνωμία.
 • Την αναβάθμιση της περιοχής – τα οφέλη για την τοπική κοινωνία: θα αναδειχθεί το ακίνητο ΧΡΩΠΕΙ, διατηρώντας τον ιστορικό του χαρακτήρα, και θα αναβαθμιστεί η ευρύτερη περιοχή της Λεωφόρου Πειραιώς η οποία παρ’ όλο που συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, έχει χάσει την αίγλη του παρελθόντος και βρίσκεται στο περιθώριο του Δήμου Πειραιά.