array(3) {
 ["design"]=>
 string(7) "design2"
 ["link"]=>
 string(2) "97"
 ["back_text"]=>
 string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

1. Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι και την 02.04.2021 σχετικά με την από 21 Δεκεμβρίου 2020  Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση Διαγωνισμού) του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.» («η Πρόσκληση»), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 • Ερώτημα 1: Παράγραφοι 8.3.9 & 10.5.6: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι για την πλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 8.3.9 και 10.5.6 της Πρόσκλησης αρκεί η υποβολή της επιστολής χρηματοδοτικής υποστήριξης κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10.5.6 όπως έχει διευκρινισθεί και σε προηγούμενους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ.
  Απάντηση:
   Επιβεβαιώνεται ότι για την πλήρωση της απαίτησης της παραγράφου 8.3.9 της Πρόσκλησης αρκεί η υποβολή επιστολής χρηματοδοτικής υποστήριξης με το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στην παράγραφο 10.5.6 της Πρόσκλησης.
 • Ερώτημα 2: Παράγραφος 10.1.2(γ).: Σε συνέχεια της διευκρίνησης που κοινοποιήθηκε με το με ΑΠ 25346/01-03-2021 έγγραφό σας περί εγκυρότητας των υποβαλλόμενων Υπευθύνων Δηλώσεων, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι αρκεί και μόνο η χρήση ψηφιακής υπογραφής για να θεωρηθούν τα εν λόγω έγγραφα έγκυρα, αποδεκτά και ισότιμα με όσα φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική αρχή, ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, όπως απαιτείται βάσει της παραγράφου 10.1.2(γ).
  Απάντηση: Επιβεβαιώνεται ότι η θέση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (ψηφιακής υπογραφής), η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, επί των προβλεπόμενων στο άρθρο 10 της Πρόσκλησης Υπευθύνων Δηλώσεων του ν. 1599/1986 αρκεί προκειμένου να κριθεί ότι οι εν λόγω Υπεύθυνες Δηλώσεις πληρούν την απαίτηση της παραγράφου 10.1.2(γ) της Πρόσκλησης.
 • Ερώτημα 3: Παράγραφος 10.7.2: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί εάν οι δανειακές Συμβάσεις που μπορεί να επικαλεσθεί ο Υποψήφιος για να αποδείξει την επίδοσή του στο κριτήριο Α.2 και καταχωρούνται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, μπορούν να έχουν συναφθεί με εταιρεία που ανήκει στον ευρύτερο όμιλο εταιρειών του Υποψηφίου και δεν αποτελεί πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, συνυποβάλλοντας ανάλογες βεβαιώσεις από την εταιρεία.
  Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι, όπως προκύπτει από (α) τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7 της Πρόσκλησης, στο σχετικό πεδίο του οποίου αναφορά γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, αλλά και (β) το σαφές γράμμα της διάταξης του άρθρου 10.7.2(β) της Πρόσκλησης, το οποίο αναφέρεται ομοίως σε βεβαιώσεις πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και μόνο, οι δανειακές συμβάσεις τις οποίες μπορεί να επικαλεστεί ο Υποψήφιος προς απόδειξη των επιδόσεών του στο κριτήριο Α.2 και για τους σκοπούς της παραγράφου 16.2.4 της Πρόσκλησης θα πρέπει να έχουν συναφθεί με πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, δεν είναι, δε, αποδεκτή η επίκληση δανειακών συμβάσεων οι οποίες έχουν συναφθεί με εταιρεία που ανήκει στον ευρύτερο όμιλο εταιρειών του Υποψηφίου.
 • Ερώτημα 4: Άρθρο 9: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση που ο Υποψήφιος επικαλείται τους πόρους Τρίτου Φορέα για την κάλυψη των Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας της παραγράφου 8.3, η επίδοση στο Κριτήριο Α.2 (δανειακά κεφάλαια) της οικονομικής ευρωστίας του Υποψηφίου μπορεί να καλυφθεί είτε από τον Υποψήφιο, είτε από άλλον Τρίτο Φορέα, διαφορετικό από αυτόν που παρέχει την Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια.
  Απάντηση: Επιβεβαιώνεται. Υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 9 της Πρόσκλησης, ένας Υποψήφιος μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες Τρίτων Φορέων όσον αφορά στα κριτήρια των παραγράφων 16.2, 16.3 και 16.4 της Πρόσκλησης.
 • Ερώτημα 5: Παράγραφος 10.4.1: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 10.4.1 της Πρόσκλησης, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 υποβάλλεται υπογεγραμμένο μόνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.
  Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, η Υπεύθυνη Δήλωση, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην Πρόσκληση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, υποβάλλεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και από τον Εκπρόσωπο του Υποψηφίου και τον αναπληρωτή του που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 10.3.2(η) (σε περίπτωση μεμονωμένου Υποψηφίου νομικού προσώπου) ή την παράγραφο 10.3.3(θ) (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται στην Πρόσκληση.

2. Γίνεται μνεία ότι, εκτός αν άλλως συνάγεται από την παρούσα, οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία αρχικά γράμματα στην απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην Πρόσκληση.

3. Οι παρούσες διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης.