Η Ελλάδα αναγνωρίζεται διεθνώς σαν μια από τις χώρες που αντιμετωπίζουν υποδειγματικά την πανδημία Covid-19, με την έγκαιρη λήψη αποτελεσματικών μέτρων περιορισμού της μετάδοσης της νόσου και την άμεση υιοθέτησή τους από την συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτήν την επιτυχία η συμβολή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας ήταν αποφασιστική, τόσο για το σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων, όσο και για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την εμπεριστατωμένη ενημέρωση του κοινού. Σε αυτήν την κοινή προσπάθεια, ο  χώρος της έρευνας και της τεχνολογίας  συμμετέχει ενεργά μέσα από  σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες της   ΓΓΕΚ και των εποπτευόμενων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.

Ειδικότερα, υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) υλοποιείται  Εμβληματική Ερευνητική Δράση με τίτλο:

«Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών, για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2».

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου στον ακόλουθο σύνδεσμο της ΓΓΕΚ:

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ SARS-CoV-2

Επιπλέον, τα Εποπτευόμενα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΚ έχουν αναπτύξει πολυσχιδή δραστηριότητα κατά του SARSCoV-2, αξιοποιώντας τις ερευνητικές υποδομές και τις δυνατότητες του υλικού εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, έχει ορισθεί ως Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για την ανίχνευση του SARS-CoV-2.

Δείτε σχετικό Δελτίο Τύπου στον ακόλουθο σύνδεσμο της ΓΓΕΚ:

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ αρωγός στην εθνική προσπάθεια κατά της πανδημίας COVID-19

Τα ερευνητικά κέντρα συνδράμουν στη διενέργεια τεστ για τη διάγνωση του ιού. Επίσης, μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας των Φορέων :

  • Αναπτύσσονται καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη τεστ μέτρησης της ανοσίας μέσω αντισωμάτων.
  • Βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες που σχετίζονται με την γενετική ανάλυση του ιού  και άλλων γενετικών παραμέτρων.
  • Αναπτύσσεται δραστηριότητα υποστήριξης των ασθενών  και των δομών υγείας και του νοσηλευτικού προσωπικού.
  • Σχεδιάζονται και παράγονται μέσα ατομικής προστασίας (πχ. μάσκες προστασίας μέσω τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης).
  • Αξιοποιούνται εφαρμογές για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα.
  • Παρακολουθείται και μελετάται η επίδραση της πανδημίας στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στο περιβάλλον (ποιότητα του αέρα, σεισμογενής δραστηριότητα κ.α.)

Ακολουθούν οι δράσεις των Φορέων όπως έχουν αναρτηθεί και επικαιροποιούνται συνεχώς στην Ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ.