Γενικές Πληροφορίες

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάγνωση του SarsCoV-2. Ενδεικτικά, από τις 28/8/2020, στο Ινστιτούτο ελέγχθηκαν 15000 δείγματα στα πλαίσια σύμβασης με τον ΕΟΔΥ.