beta version icon

1. Γενικές Πληροφορίες

Η ύπαρξη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) αποτέλεσε μια από τις προϋποθέσεις (αιρεσιμότητες) για τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας και καινοτομίας από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε εθνικό επίπεδο, η ΓΓΕΚ σχεδίασε την RIS3 της περιόδου 2014-20 που υιοθετήθηκε από την Ελληνική κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015. Στην Προγραμματική Περίοδο 2021-27 η νέα Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού που εξυπηρετεί τον Στόχο Πολιτικής 1 των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων: «Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού». Ειδικότερα, στον Στόχο Πολιτικής 1 περιλαμβάνονται:

 • Η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών,
 • Η εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις,
 • Η ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ,
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα.

Για τη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής επιβάλλεται η συνεργασία όλων των συναρμοδίων Υπουργείων και υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνεργάζονται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

2. Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-27

H ΓΓΕΚ συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής για τη χώρα που βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση έχοντας κύριο μοχλό την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία. Η στρατηγική αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται παράλληλα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μέσα από διεργασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο επιπέδων.

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 36 του Ν. 4712/ 2020, η ΓΓΕΚ συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την διαμόρφωση της νέας Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης καθώς και για την εκπλήρωση του σχετικού Αναγκαίου Πρόσφορου Όρου που θα απελευθερώσει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για έρευνα και καινοτομία. Η «Ορθή διακυβέρνηση της Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης» είναι ο μοναδικός αναγκαίος πρόσφορος όρος (δηλ. η απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των δράσεων) του Στόχου Πολιτικής 1. Ο όρος αυτός αναλύεται στα 7 παρακάτω επί μέρους κριτήρια:

 • Επικαιροποιημένη ανάλυση των προκλήσεων που υφίστανται για τη διάδοση της καινοτομίας, περιλαμβανομένης της ψηφιοποίησης
 • Ύπαρξη αρμόδιου φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διακυβέρνηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
 • Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη μέτρηση των επιδόσεων ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
 • Αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας της επιχειρηματικής ανακάλυψης
 • Αναγκαίες δράσεις για τη βελτίωση των εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας
 • Δράσεις για τη υποστήριξη της βιομηχανικής μετάβασης
 • Μέτρα για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας

3. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής συνίσταται:

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες της χώρας καλούνται να αναγνωρίσουν, να δομήσουν και να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, να υποστηρίξουν την καινοτομία και να επικεντρώσουν τις επενδύσεις, ώστε με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα στάδια, να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος μετασχηματισμός της τοπικής οικονομίας.
H όλη προσέγγιση είναι bοttom up, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που προσδιορίζουν νέες, καινοτομικές δραστηριότητες και τις αντίστοιχες τεχνολογικές ανάγκες. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί το αντικείμενο της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

something

Τα αποτελέσματα των διεργασιών διαβούλευσης της κάθε περιφέρειας και οι αντίστοιχες περιφερειακές στρατηγικές  «διασυνδέονται»  με την  Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.