array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(4) "1190"
  ["back_text"]=>
  string(42) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Με τον όρο Εταιρεία – Τεχνοβλαστός Ερευνητικού Οργανισμού αναφερόμαστε σε εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εμπορική αξιοποίηση διανοητικής ιδιοκτησίας (δικαιωμάτων ή αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων) ή επιστημονικής γνώσης μελών ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού Ερευνητικών Οργανισμών. Ιδρύονται από μέλη του ακαδημαϊκού ή του ερευνητικού προσωπικού Ερευνητικών Οργανισμών, με ή χωρίς την συμμετοχή τρίτων προσώπων και αποτελούν «Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς» ή άλλως «Τεχνοβλαστούς» («Spin Off») ενώ βάσει νόμου ιδρύονται υποχρεωτικά κατόπιν άδειας που παραχωρεί ο ίδιος ο Ερευνητικός Οργανισμός. Ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ορίζονται τα Ερευνητικά Κέντρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί δύνανται να έχουν έδρα εντός Ελλάδας ή σε άλλο κράτος εφόσον απαραιτήτως ιδρύουν υποκατάστημα, γραφείο, θυγατρική εταιρεία ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, δύνανται να ιδρύονται με έδρα στην Ελλάδα και να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μεταγενέστερα. Επίσης, η εταιρική συμμετοχή των Ερευνητικών Οργανισμών στις Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς δεν είναι υποχρεωτική. Οι Ερευνητικοί Οργανισμού δύνανται να αποκτούν εταιρική συμμετοχή σε Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς.

Αποτελεί υποχρέωση η σύναψη Σύμβασης Τεχνοβλαστού μεταξύ της υπό ίδρυση εταιρείας και του Ερευνητικού Οργανισμού μέσω της οποίας είτε παραχωρείται άδεια εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή αιτήσεων κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή επιστημονικής γνώσης είτε μεταβιβάζονται τα εν λόγω δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή αιτήσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων στην Εταιρεία-Τεχνοβλαστό και καθορίζεται η ειδικότερη συνεισφορά και η αμοιβή του Ερευνητικού Οργανισμού.

Όσον αφορά τα μέλη του ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού Ερευνητικών Οργανισμών, έχουν την δυνατότητα να ιδρύουν Εταιρείες Τεχνοβλαστούς, να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε αυτούς ή να αποκτούν εταιρική συμμετοχή σε υφιστάμενες Εταιρείες Τεχνοβλαστούς. Για κάθε δραστηριότητα οποιουδήποτε μέλους ερευνητικού ή ακαδημαϊκού προσωπικού είναι υποχρεωτική η παραχώρηση άδειας από τον Ερευνητικό Οργανισμό από τον οποίο το μέλος προέρχεται.

Μέσω της προαναφερθείσας Σύμβασης Τεχνοβλαστού ορίζονται όλα τα ζητήματα εργασίας σχέσης και εξάρτησης του εκάστοτε μέλους με την Εταιρεία. Επίσης, στην Σύμβαση αναφέρονται η παραχώρηση των δικαιωμάτων, από το Ερευνητικό Οργανισμό πρός την Εταιρεία, για απόκλειστική ή μη εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίας και των αποτελεσμάτων αυτής που παράγεται μέσα στην Εταιρεία από τα μέλη της κ.ά..