array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Δημοσιεύθηκε ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 εδ. (β) του Ν. N.4310/2014 (ΦΕΚ 258 / Α’ / 08-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4386/2016(ΦΕΚ83/Α’/11-05-2016).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.

Η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: periferiarxis@pamth.gov.gr ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Γραφείο Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδη 1 69132 Κομοτηνή, Τηλ. :2531352117) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ξεκινά από 14-7-2022 έως και 29-7-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.