Προτάσεις των μελών της συμβουλευτικής ομάδας σε σχέση με την προτεραιοτητα ποίηση των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος 2 καθώς και ελεύθερες προτάσεις