array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η τροποποίηση της 103784/6.11.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 1η τροποποίηση της 103784/14.10.2019 (ΑΔΑ: 4ΔΩΣ465ΧΙ8-9ΙΙ) Απόφασης “Ένταξη ένδεκα (11) έργων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Κίνας” με Κωδικό ΟΠΣ 2627, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»”.

Η ανωτέρω Απόφαση ένταξης αφορά στην τελική πλήρη Ένταξη όλων των εγκριθέντων έργων της Δράσης.

Οι δικαιούχοι των είκοσι-τριών (23) ερευνητικών έργων/πράξεων της Δράσης, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα Απόφαση, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω Απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα 10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή ο Συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω ερευνητικών έργων)  έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΤ, κατά της απόφασης Ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, δηλαδή μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2019. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η Απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 9ΗΤΤ46ΜΤΛΡ-5ΝΠ) και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).