1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο σε συνέχεια του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε την 24η Μαρτίου με θέμα την προετοιμασία και υποβολή  προτάσεων στο πλαίσιο του “Ορίζοντα Ευρώπη”  (2021-2027), του νέου Προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω του You Tube στις 21 Απριλίου 2021.

Το πρόγραμμα και η εγγραφή διατίθενται στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/registration_20210421