Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε εδώ την 3η Τροποποίηση των Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (ΕΠ.2)
  • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
  • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)