array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο 402 θα διεξαχθεί κλήρωση από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Παραλαβής για τα έργα:

“ Ανάπτυξη εφαρμογής για την παρακολούθηση των Αναφορών υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των ερευνητικών προτάσεων της Δράσης “1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών”»

«Υποστήριξη στην εξειδίκευση θεμάτων υλοποίησης και διαχείρισης έργων στο πλαίσιο της Δράσης: «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

«Εργαλείο και υποστήριξη για την εύρεση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση της πορείας και την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων της Δράσης “1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών”»
Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην παραλαβή των  υπηρεσιών και παραδοτέων που ανατέθηκαν με τις με α.π.: 15330/Ι2/1-2-2019, 15336/Ι2/1-2-2019, 15339/Ι2/1-2-2019, αποφάσεις  των ανωτέρω έργων.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στους χώρους ανακοινώσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. και να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Αφροδίτη  Πατρώνη