array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 784/14.02.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2211/28-06-2018 Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» του Α΄ ΚΥΚΛΟΥ της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: Ψ4Μ146ΜΤΛΡ-ΦΔΙ).

Η Απόφαση συνιστά τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2211/28-06-2018 Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, μετά από           α) την εξέταση των ενστάσεων και β) τον έλεγχο των δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων των επτά (7) επιπλέον έργων που κλήθηκαν με την απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3873/21.12.2018 (ΑΔΑ: 7ΧΦ74653ΠΣ-Ξ6Ω) να υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση αφορά σε οριστική απόφαση απόρριψης. Διευκρινίζεται ότι, η παρούσα δεν επηρεάζει την απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των 288 προτάσεων που είχαν ήδη απορριφθεί με την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 2211/28-06-2018 απόφαση απόρριψης και συνεπώς ΔΕΝ κινεί εκ νέου προθεσμία για νέο στάδιο ενστάσεων για αυτές.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των τριών (3) αιτήσεων χρηματοδότησης, συγκεκριμένα των Τ1ΕΔΚ-01265, και Τ1ΕΔΚ-02685 (τα οποία δεν προσκόμισαν φάκελο δικαιολογητικών) και το Τ1ΕΔΚ-02140 (το οποίο υπέβαλε επιστολή παραίτησης), τα οποία απορρίπτονται με την παρούσα, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

ð    της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

ð    της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

ð    της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

ð    του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

 

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I_Τ1ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).