array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η
Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 1858/21.04.2020 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3453/17-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΧ54653ΠΣ-ΜΔ6) Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ ΚΥΚΛΟΥ της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». (ΑΔΑ: ΩΖ1Λ46ΜΤΛΡ-Ρ06).
Η Απόφαση συνιστά τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3453/17-10-2018 Απόφασης Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς” του Α΄ ΚΥΚΛΟΥ της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, μετά από α) την εξέταση των ενστάσεων και β) το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών είκοσι οκτώ (28) έργων που κλήθηκαν να υποβάλλουν δικαιολογητικά μετά τις ενστάσεις (Α.Π. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 421/8.3.2019 ΑΔΑ: ΩΓΟΡ4653ΠΣ-99Ω).
Ειδικότερα:
Με την παρούσα απορρίπτονται 7 προτάσεις με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00258, Τ1ΕΔΚ-01280, Τ1ΕΔΚ-02050, Τ1ΕΔΚ-02062, Τ1ΕΔΚ-02150, Τ1ΕΔΚ-03177, Τ1ΕΔΚ-04154. Οι προτάσεις αυτές, κατόπιν αποδοχής ενστάσεως που αφορούσε το Α’ Στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (βαθμολόγηση), πέρασαν επιτυχώς στο Β’ Στάδιο της διαδικασίας (υποβολή φακέλου). Κατά την εξέταση του φακέλου δικαιολογητικών από την υπηρεσία, απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Πρόσκληση.
Επίσης, με την παρούσα απορρίπτονται 3 προτάσεις με κωδικό Τ1ΕΔΚ-05138, Τ1ΕΔΚ-03553 και Τ1ΕΔΚ-04416 λόγω μη προσκόμισης φάκελου δικαιολογητικών. Οι προτάσεις αυτές, κατόπιν αποδοχής ενστάσεων που αφορούσε το Α’ Στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης (βαθμολόγηση), πέρασαν επιτυχώς στο Β’ Στάδιο της διαδικασίας (υποβολή φακέλου). Ωστόσο δεν προσκομίστηκε φάκελος δικαιολογητικών.
Διευκρινίζεται ότι, η παρούσα δεν επηρεάζει την απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των 1.494 προτάσεων που είχαν ήδη απορριφθεί με την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3453/17-10-2018 απόφαση απόρριψης και συνεπώς ΔΕΝ κινεί εκ νέου προθεσμία για νέο στάδιο ενστάσεων για αυτές.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των δέκα (10) αιτήσεων χρηματοδότησης, συγκεκριμένα των Τ1ΕΔΚ-00258, Τ1ΕΔΚ-01280, Τ1ΕΔΚ-02050, Τ1ΕΔΚ-02062, Τ1ΕΔΚ-02150, Τ1ΕΔΚ-03177, Τ1ΕΔΚ-04154 (τα οποία απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων) καθώς και των Τ1ΕΔΚ-05138, Τ1ΕΔΚ-03553 και Τ1ΕΔΚ-04416 (τα οποία δεν προσκόμισαν φάκελο δικαιολογητικών) που απορρίπτονται με την παρούσα απόφαση, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της παρούσας απόφασης έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.
Η παρούσα απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
-> της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
-> της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)
-> της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),
-> του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙI_Τ1ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).