Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση 1ης Τροποποίησης Καταλόγων των προς Χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές:

  • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
  • Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)