array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4429/2016 (Α’ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 228 του ν. 4782/2021 (Α’ 39), εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 56422–20/05/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: 6ΗΩΜ46ΜΤΛΡ-ΓΑ6).

Η Ειδική Επιτροπή Κρίσης που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 121783–10/11/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΦΑΗ46ΜΤΛΡ-ΥΥΞ) για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ, συνεδρίασε τη Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και αξιολόγησε με ειδική αιτιολόγηση τους υποψήφιους.

Με βάση το Πρακτικό της ως άνω Συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Κρίσης, η τελική κατάταξη των υποψηφίων, που διαμορφώθηκε ομόφωνα, είναι η ακόλουθη1:

1. Υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. αίτησης 72315-29/06/2021.
2. Υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. αίτησης 72304-29/06/2021.
3. Υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. αίτησης 72862-30/06/2021.
4. Υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. αίτησης 73378-01/07/2021, (αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30/06).
5. Υποψήφιος/α με αρ. πρωτ. αίτησης 73509-01/07/2021, (αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 30/06).

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται υποχρεωτικά ως Διευθυντής του Ιδρύματος ο πρώτος στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζεται ο δεύτερος, άλλως, ο τρίτος.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Κ., του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθώς και στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αιτιολογημένες ενστάσεις υποψηφίων κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται
αυτοπροσώπως στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας
(Μεσογείων 14-18) σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Κ. και του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας, καθώς και στα φύλλα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων, εφόσον υπάρχουν, κατόπιν γραπτής αίτησης.