Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των Επιστημονικών Περιοχών:

  • Γ. Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) (ΕΠ.3)
  • Ε. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας (ΕΠ.5)
  • ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες (ΕΠ.6)
  • Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας (ΕΠ.9)