Γενικές Πληροφορίες

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων των  Επιστημονικών Περιοχών:

  • Φυσικές Επιστήμες (ΕΠ.1)
  • Περιβάλλον και Ενέργεια (ΕΠ.8)