array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Τη Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο 412  της ΓΓΕΤ  θα διεξαχθεί κλήρωση από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας, προκειμένου να συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για το έργο με αρ. πρωτ. ΓΓΕΤ 119690/20.7.2016 «Ανάθεση υλοποίησης εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο ‘’στατιστική επεξεργασία, ανάλυση στοιχείων και προσδιορισμός καλών πρακτικών έργων / δράσεων  Έρευνας –Τεχνολογίας– Καινοτομίας (ETAK),  του ΕΠΑΝ ΙΙ – ΕΣΠΑ 2007-2013’’»

Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην παραλαβή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και παραδοτέων σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στη Σύμβαση.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στους χώρους ανακοινώσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ.

 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  Σχεδιασμού

& Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έ&Τ

 

Αγγέλου – Σπηλιώτη Αγνή