array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο 402 θα διεξαχθεί κλήρωση από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Παραλαβής για το έργο:

Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας e-valuation της ΓΓΕΤ για εξαγωγή στοιχείων τα οποία θα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις ενημέρωσης ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών και Υποψήφιων Διδακτόρων.

Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην παραλαβή των  υπηρεσιών και παραδοτέων που ανατέθηκαν με την με α.π.: 33535/Ι2/04-03-2019, απόφαση  του ανωτέρω έργου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στους χώρους ανακοινώσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. και να  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Τ.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

Αφροδίτη  Πατρώνη