array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Την 12η Απριλίου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. στο γραφείο 111 θα διεξαχθεί κλήρωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας , προκειμένου να συγκροτηθεί Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών σχετικών με την με αρ.πρωτ. 39633/05-04-2021 ( ΑΔΑ : Ψ6ΓΚ46ΜΤΛΡ-ΛΙΓ) Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης Έργων ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών , καθώς και σε πρόταση κατακύρωσης , σύμφωνα με τα κριτήρια της ανωτέρω Διακήρυξης.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στους χώρους ανακοινώσεων της Γ.Γ.Ε.Κ. και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Κ.