array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Την προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανακοίνωσαν σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν.  Εντάσσεται στην Στρατηγική Προτεραιότητα (Άξονα) 1 «Ενίσχυση της έρευνας και της Καινοτομίας» και στον Ειδικό Στόχο 1.1. «Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών (ΕΤΠΑ)», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) θα συνεχίσει τη διαχείριση της Δράσης ως Ενδιάμεσος Φορέας και στη νέα προγραμματική περίοδο.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας.

Στόχοι της δράσης:

•       Παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, με έμφαση στις ΜμΕ.

•       Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση.

•       Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας.

•       Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του εξαγωγικού προφίλ στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού.

•       Απασχόληση επιστημονικού δυναμικού υψηλών προσόντων και εξειδίκευσης (Brain Gain).

•       Σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό τομέα.

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

I.             Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II.            Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III.           Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV.          Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Βασικός στόχος της παρέμβασης I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» είναι η δημιουργία νέων θέσεων ερευνητικού και επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού μέσω της υποστήριξης της έρευνας, προώθησης της καινοτομίας και ενίσχυσης της δικτύωσης των επιχειρήσεων.

Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Η παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

Τέλος, η παρέμβαση ΙV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ελληνικές ΜμΕ επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας. Η Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) είναι η ετικέτα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα που υποβλήθηκαν στο ανωτέρω πρόγραμμα, κρίθηκαν ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν έλαβαν τη χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 ευρώ.

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» αναμένεται να προκηρυχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σε διακριτά στάδια υποβολής, θα δοθεί προτεραιότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλουν προτάσεις (4ο τρίμηνο 2022) και στη συνέχεια στις προτάσεις συνεργατικών έργων ερευνητικών οργανισμών με επιχειρήσεις (1ο τρίμηνο 2023) και στα έργα με Σφραγίδα Αριστείας (2ο τρίμηνο 2023).

Η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €) ανά παρέμβαση και οι ενδεικτικές ημερομηνίες έναρξης υποβολής προτάσεων είναι:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Παρέμβαση I                                      60.000.000                                              Q4 2022

Παρέμβαση II                                   180.000.000                                              Q1 2023

Παρέμβαση III                                    39.000.000                                              Q4 2022

Παρέμβαση ΙV                                   21.000.000                                               Q2 2023

ΣΥΝΟΛΟ                                         300.000.000

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την ΕΕ.

Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

I.                    Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

II.                  Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.

Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

III.                Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

IV.                Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής θα περιληφθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ).

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΕΕ 2021-2027
  1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
  2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
  3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
  4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
  5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
  6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  7. Αειφόρος Ενέργεια
  8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έργα που θα προταθούν θα είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης είναι (ενδεικτικά) :

 

 Παρέμβαση

 Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

800.000€

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

2.000.000€

III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000€

IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες.

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης (προτάσεων) θα γίνει ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Κατά τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης υποβάλλονται μαζί με την πρόταση και όλα τα δικαιολογητικά ένταξης, συμπεριλαμβανομένου του συμφωνητικού συνεργασίας για τα συνεργατικά έργα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει βάσει εξειδικευμένων κριτηρίων, ανά Παρέμβαση, τα οποία και θα περιγραφούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Για αυτά, θα ληφθεί μέριμνα να εναρμονιστούν με τα κριτήρια του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe – HEU) της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία της περιόδου 2021-2027 και θα αφορούν κυρίως:

1. Την επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence)

2. Τα Αποτελέσματα και τις Επιπτώσεις (Impact)

3. Την Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the Ιmplementation)

Ειδικά για τις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας, η αξιολόγηση δεν θα αφορά στο επιστημονικό αντικείμενο της πρότασης και θα περιοριστεί στον έλεγχο πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση στην Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και στις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας (Παρέμβαση ΙV).

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική στις Παρεμβάσεις I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» και ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς».

Η αξιολόγηση διενεργείται ηλεκτρονικά. Όλο το σχετικό υλικό είναι στη διάθεση των αξιολογητών για τις ανάγκες της αξιολογικής διαδικασίας.

Αξιολόγηση από Επιτροπή

Η αξιολόγηση των προτάσεων διενεργείται από Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Παρέμβαση και ανά Τομέα Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027. Κάθε επιτροπή αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Το μητρώο αυτό διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ορισμός των μελών κάθε επιτροπής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», η οποία προγραμματίζεται να εκδοθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους.

Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από http://www.eyde-etak.gr

Για σχόλια και παρατηρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail προς unitA.eyde@gsrt.gr.

Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η ΕΥΔΕ ΕTAK  διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.