array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η ΓΓΕΤ είναι συνυφασμένη με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της έρευνας τα τελευταία 30 χρόνια. Το μέλλον της είναι απαιτητικό, δεδομένου του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η έρευνα στην αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, αλλά και του ευρύτερου ρόλου που έχει να επιτελέσει ως κεντρικό στοιχείο της κοινωνίας της γνώσης.

Κατά τη διετία 2015-2016, η ΓΓΕΤ είχε εξαιρετικά πιεστικές υποχρεώσεις σε σχέση με την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της χώρας (σχεδιασμός, χρηματοδότηση, εποπτεία φορέων, διεθνείς συνεργασίες). Ο συνοπτικός απολογισμός που ακολουθεί αφορά τους πολύ βασικούς τομείς δραστηριότητας της ΓΓΕΤ και τον βαθμό ολοκλήρωσης του έργου της.

Κεντρικό στοιχείο της δραστηριότητας της ΓΓΕΤ κατά την προηγούμενη διετία υπήρξε η ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούσαν την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ (2007-2013). Επειδή η εν λόγω Προγραμματική Περίοδος υπήρξε τελικώς οπισθοβαρής, μεγάλο μέρος των διαδικασιών που συναρτώνται με τη χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκαν κατά τη διετία 2015-2016. Συνολικά η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ διαχειρίστηκαν για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, 1.930 ενταγμένες πράξεις (έργα) με 3.256 δικαιούχους. Το σύνολο του ποσού των νομικών δεσμεύσεων για τις πράξεις αυτές ήταν 434.867.425 €  και η απορρόφησή του επιτεύχθηκε κατά 84 %. Κατά την τελευταία διετία οι απορροφήσεις ανήλθαν σε 81,1% και 85,0% αντίστοιχα.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητας της ΓΓΕΤ κατά την ίδια περίοδο υπήρξε ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020). Η προσπάθεια που έγινε αφορούσε τη διαμόρφωση ενός όσο το δυνατόν πιο εμπροσθοβαρούς προγράμματος, για το οποίο ωστόσο έπρεπε να εκπληρωθούν σημαντικές προϋποθέσεις και αιρεσιμότητες (όπως η ολοκλήρωση της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση [RIS3] και ο Οδικός Χάρτης των Ερευνητικών Υποδομών) σε συνεννόηση με την ΕΕ. Παράλληλα, χρειάστηκε να αντιμετωπισθούν πολλά διοικητικο-τεχνικά ζητήματα που αφορούσαν το ρόλο της ΓΓΕΤ / ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ μέσα στη νέα δομή διοικητικής διεκπεραίωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο τέλος του 2016 η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ είχαν ολοκληρώσει την προετοιμασία για την προκήρυξη 10 προγραμμάτων ύψους 462,5 εκ. €.

Σημαντικός υπήρξε, επίσης, ο ρόλος της ΓΓΕΤ / ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ αυτή την περίοδο στην υποστήριξη του Τομέα Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όσον αφορά το νομοθετικό έργο (ψήφιση Ν 4386/2016 για τη διευθέτηση επειγουσών αναγκών στο χώρο της έρευνας) καθώς και για τη συγκρότηση του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας) (ψήφιση N.4429/2016). Η σημασία του ΕΛΙΔΕΚ δεν αφορά μόνο την προσθήκη 240 εκ. ευρώ στη χρηματοδότηση της έρευνας για την ερχόμενη τριετία, αλλά κυρίως την ενίσχυση ερευνητικών προσπαθειών –όπως η έρευνα με αφετηρία την ερευνητική περιέργεια ή η έρευνα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες– που συνήθως μένουν στο περιθώριο των υφισταμένων χρηματοδοτικών σχημάτων.

Τέλος, η δραστηριότητα της ΓΓΕΤ αφορά και σειρά άλλων σημαντικών διαδικασιών, οι οποίες αναφέρονται επιγραμματικά στον ακόλουθο συνοπτικό απολογισμό της περιόδου 2015-2016.

Θ. Μαλούτας

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

28 Απριλίου 2015 – 14 Δεκεμβρίου 2016