array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 120710/13.11.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα:  Απόρριψη χρηματοδότησης προτάσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τα Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019» με Κωδικό ΟΠΣ 3479 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΕΔ46ΜΤΛΡ-ΙΑΕ).

Η ανωτέρω απόφαση απόρριψης  αφορά σε απόρριψη 12 ερευνητικών έργων της Δράσης.

Οι δικαιούχοι των 12 ερευνητικών έργων της Δράσης, τα οποία εντάσσονται με την πιο πάνω  Απόφαση δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα 10.6 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ή ο Συντονιστής (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 12 ερευνητικών έργων)  έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΤ, κατά της απόφασης απόρριψης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ένταξης, δηλαδή μέχρι την 04.12.2020.
Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

m.kotsias@gsrt.gr