array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας:

Η υπ. αριθμ. πρωτ. 114471 – 28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΟ4Μ46ΜΤΛΡ-Ε7Υ) απόφαση με θέμα: Δεύτερη / 2η τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος» Κωδικός Πρόσκλησης 049ΚΕ.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. : 114470 – 28-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΒΒ46ΜΤΛΡ-ΞΤ4) απόφαση με θέμα: Δεύτερη / 2η τροποποίηση Απόφασης απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν από επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 – Β’ Κύκλος» Κωδικός Πρόσκλησης 049ΚΕ.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης ένταξης, θα επιχορηγηθούν επί πλέον εξήντα δύο / 62 ωφελούμενες επιχειρήσεις, με το συνολικό αριθμό να ανέρχεται στις διακόσιες τριάντα οκτώ / 238.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι εντάχθηκαν στη Δράση καθώς και αυτοί των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της αντίστοιχης απόφασης, η οποία θα εξετασθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του κεφαλαίου 10.4 «Διαδικασία Ενστάσεων» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ στο πεδίο «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ») προς την ΓΓΕΚ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά / 7 εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕΚ (www.gsri.gov.gr), και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr), ήτοι έως και την Παρασκευή 09.12.2022, προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων.