array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 107123/14.11.2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΦ1Ι46ΝΛΣΞ-ΙΣΒ).

Στην ανωτέρω απόφαση ενσωματώνονται οι τροποποίησης στοιχείων των πράξεων με κωδικό MIS: 5045803, 5045805, 5045811, 5045817, 5045856, 5045857, 5045858, 5045861, 5045915, 5048493, 5048495, 5048496, 5048497, 5048499, 5048508, 5048509, 5048537, 5052036, 5052055, 5052061, 5052069, 5052072, 5052079, 5052082, 5052097, 5056093, 5056205, 5056208, 5056213, 5056214, 5056215, 5056216, 5056217, 5056218, 5056220, 5056221, 5056223, 5056234, 5056235, 5056249, 5056261, 5056264, 5056266, 5056317, 5056320, 5066852, 5066853 και 5066856.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση I2A.EidikesDraseis@gsrt.gr, με Θέμα: Ερώτημα_Τ6ΥΒΠ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).