array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Δελτίο Τύπου : «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Βασικός στόχος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας είναι η προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Η πρόσβαση στην κατάλληλη χρηματοδότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εντονότερο πρόβλημα προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων για την υλοποίηση καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων.

Το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, σε συνέχεια της αναγγελίας κατά τη συνέντευξη τύπου στις 31/01/2012, για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την έναρξη της διαβούλευσης για το Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) με την επωνυμία «Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις», ανακοινώνει σήμερα τη σύσταση αυτού του σύγχρονου μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστάθηκε Ταμείο Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΤΑΝΕΟ ΑΕ.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση καινοτόμων, δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη αποτελεί και η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν, για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας. Η χρηματοδότηση που καταλήγει στις επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων του Ταμείου, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστεί βιώσιμο εργαλείο πολιτικής.

Μέσω της πράξης θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Επιλέξιμες ενέργειες της πράξης είναι η χορήγηση κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη προσέλκυσης:
α.     προλειτουργικών κεφαλαίων (από 40.000 έως 250.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο) ή
β.     κεφαλαίων εκκίνησης (από 250.000 έως 1.500.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο).

Το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου εκτιμάται ότι θα ανέλθει τουλάχιστον σε 30 εκ. €, εκ των οποίων τα 21 εκ. € αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιώτες επενδυτές. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης το κεφάλαιο θα τοποθετηθεί σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, που θα ιδρυθούν ειδικά για τους σκοπούς του Ταμείου Καινοτομίας μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, και τα οποία θα έχουν τη μορφή του Α.Κ.Ε.Σ. ή αντίστοιχη νομική μορφή παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους-μέλους.

Η πράξη εστιάζεται σε πέντε (5) θεματικούς τομείς προτεραιότητας της νέας οικονομίας, που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και είναι στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των οποίων οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια:
– Υγεία και Βιοτεχνολογίες
– Τρόφιμα και Αγροτική Ανάπτυξη
– Ενέργεια
– Περιβάλλον
– Νανοτεχνολογίες και Προηγμένα Υλικά

Μέσα στους επόμενους 2 μήνες το ΤΑΝΕΟ σε συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές που θα επιλεγούν μετά από δημόσια πρόσκληση, θα απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση  μέσω του διαχειριστή των κεφαλαίων σε καινοτομικές επιχειρήσεις.