array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η  Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025, καλύπτει όλες τις πολιτικές της Ένωσης, περιλαμβανομένης της πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας. Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής θα ακολουθήσει διττή προσέγγιση: λήψη στοχευμένων μέτρων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων σε συνδυασμό με εντονότερη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου.

Στη βάση αυτής της στρατηγικής  στον Ορίζοντα Ευρώπη, το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.  Ένωσης για την  υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027, έχουν συμπεριληφθεί μια σειρά από κριτήρια επιλεξιμότητας ως προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων.   Στο πλαίσιο αυτό  ορισμένες κατηγορίες νομικών οντοτήτων  και βασικά τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και οι δημόσιοι  φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις στον ορίζοντα Ευρώπη από τις αρχές του 2022  πρέπει να έχουν υιοθετήσει σχέδια ισότητας των φύλων (Gender Equality plans-GEPs).

Για το λόγο αυτό  και προκειμένου να ενημερωθούν   οι ενδιαφερόμενοι φορείς των κρατών μελών  για τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα  θέματα ισότητας των φύλων στον Ορίζοντα Ευρώπη ( Horizon Europe eligibility criterion ) και βασικά για να διευκολυνθούν στην σύνταξη των  σχεδίων  ισότητας των φύλων (GEPs), η Ε. Επιτροπή έχει ξεκινήσει σειρά διαδικτυακής εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων φορέων των κρατών μελών-κμ και ειδικά των κμ, στα οποία έχει διαπιστωθεί ότι  οι περισσότεροι φορείς δεν διαθέτουν  ακόμη σχέδια ισότητας των φύλων.

Η εκπαίδευση/κατάρτιση  που στοχεύει στην Ελλάδα  θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις 9 Νοεμβρίου 2021, 10:00 – 13:00 ώρα Ελλάδος (ΕΕΤ) και,  όπως προαναφέρθηκε, αποσκοπεί στην υποστήριξη σχετικών ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων φορέων, παρέχοντας καθοδήγηση για την ανάπτυξη  των σχεδίων ισότητας των φύλων-GEPs βάσει των διαδικασιών και στοιχείων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν  στην εκπαίδευση  καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  στο σύνδεσμο: Εγγραφή  έως τις 2 Νοεμβρίου 2021.  

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε οργανισμούς με μικρή ή καθόλου εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός GEP.

Από πλευράς ΓΓΕΚ, θεωρούμε εξαιρετικά χρήσιμη την παρακολούθηση της σχετικής εκπαίδευσης από εκπροσώπους των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, αλλά και δημόσιων φορέων, περιλαμβανομένων στελεχών της ΓΓΕΚ, δεδομένου ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων  που απορρέουν από τον Ορίζοντα Ευρώπη για θέματα ισότητας των φύλων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

____________________________________

[1]  Η διοργάνωση γίνεται από την ECORYS