1. Γενικές Πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση για την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για το έδαφος. Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων για κάθε επιμέρους οικοσύστημα που συμβάλει στην υλοποίηση των αντίστοιχων δεσμεύσεων της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2030.

Περισσότερες πληροφορίες :

https://ec.europa.eu/environment/news/commission-consults-new-eu-soil-strategy-2021-02-02_en