array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας–Κίνας στην Έρευνα & Καινοτομία

Μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης των δύο λαών, με μακρά ιστορία και βαθιές ρίζες πανάρχαιων πολιτισμών, η Ελλάδα και η Κίνα έχουν αναπτύξει εδώ και δεκαετίες συνεργασία και στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ).

Με βάση πρωτόκολλο που υπεγράφη τον Ιούνιο 2014, προβλέπεται σύντομα η Προκήρυξη νέας δράσης διμερούς Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας Κίνας[1]. Η δράση αυτή έχει ενσωματωθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΓΓΕΤ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, διευρύνοντας τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων των δύο χωρών.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κίνα, μέσω της νέας Προκήρυξης, προσδοκούν τη συνέχιση της μακρόχρονης και καρποφόρας συνεργασίας τους και τη δημιουργία στρατηγικών συμπράξεων στον χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας το αναγκαίο υπόβαθρο για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και τη διακρατική μεταφορά τεχνολογίας, με αμοιβαία οφέλη για τις δύο χώρες. Ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προσβλέπει στην προώθηση και διεύρυνση συνεργασιών και σε άλλα πεδία που θα συμφωνηθούν και από τα δύο μέρη, στο πλαίσιο επέκτασης του πρωτοκόλλου, όπως διεπιστημονική συνεργασία για στον πολιτισμό και την ανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονομιάς, την Αγροδιατροφή, τη Θαλάσσια Έρευνα και Καινοτομία, τομείς που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας. Σε αυτούς, περιλαμβάνονται  πρωτοβουλίες και σε αναδυόμενους τομείς, όπως η γαλάζια βιοτεχνολογία.

Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση του Έτους Θαλάσσιας Συνεργασίας Κίνας & Ελλάδας 2015 διαμορφώνεται ένας πολύ θετικός απολογισμός επιστημονικών συναντήσεων και εν δυνάμει συνεργασιών στα θέματα θαλάσσιας έρευνας μεταξύ του Κινεζικού και του Ελληνικού ερευνητικού οικοσυστήματος, σε συνάφεια και με το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας Θαλασσίων Υποθέσεων, που περιλαμβάνει θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ε&Τ συνεργασία των δύο χωρών και αναμένεται να εξειδικευθεί σύντομα.

Στην πρόσφατη επίσκεψη Ελληνικής αποστολής στην Κίνα (με εκπροσώπηση από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στο “Forum of Marine Cooperation between China and South European countries”, ενισχύθηκαν οι προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας στο επίπεδο ερευνητικών οργανισμών και δρομολογούνται Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs). Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ανάμεσα στην επιστημονική αντιπροσωπεία του ΕΛΚΕΘΕ και αντιπροσωπείες από τα 1ο και 3ο Ωκεανογραφικά Ινστιτούτα της Κίνας (Κρατική Διοίκηση Ωκεανογραφίας). Σε αυτές, συζητήθηκαν θέματα για την ανάπτυξη της διμερούς και διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας, σε σύγχρονους τομείς αιχμής στα πλαίσια της γαλάζιας ανάπτυξης, όπως η γαλάζια βιοτεχνολογία, η διαχείρηση παράκτιας ρύπανσης, ολοκληρωμένες ερευνες για την αξιοποίηση των θαλάσσιων ενεργειακών πηγών και υποθαλάσσιων βιο-γεω-πόρων, τεχνολογικές και μεθοδολογικές εξελίξεις σχετικά με μετρητικά συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας για επιτόπιες υποθαλάσσιες μετρήσεις, υποθαλάσσιες γεω-αρχαιολογικές μελέτες κ.ά.

Τέλος, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κίνα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν την από κοινού στήριξη της πρωτοβουλίας ASEM, που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τις χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, με τη σύσταση Γραφείου Ε&Τ Συνεργασίας ASEM με έδρα το Πεκίνο.

Σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 στην Αθήνα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ιδρυθεί στην Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο της πρωτοβουλίας ASEM, το οποίο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2015 στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), υπό την αιγίδα και τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Ελληνικό γραφείο ASEM θα αναλάβει την ενημέρωση και συντονισμό των Ευρωπαϊκών φορέων, τη χαρτογράφηση των διμερών συνεργασιών, ενώ συμφωνήθηκε να διοργανώσει το 2ο ASEM Seminar, στην Αθήνα την προσεχή άνοιξη, με την συμμετοχή οργανισμών από την Ευρώπη και την Νοτιο-Ανατολική Ασία.

Σημειώνεται επίσης, ότι είναι σε εξέλιξη, η δημιουργία στην Κίνα, με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, ενός κοινού ερευνητικού εργαστηρίου ανάμεσα στο ΙΤΕ και το Μουσείο της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου. Το εργαστήριο αυτό θα εστιάζει σε θέματα συντήρησης και προστασίας έργων τέχνης και αρχαιοτήτων με βάση τεχνολογίες Λέιζερ, και θα αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς ερευνητικής συνεργασίας.

 

1.12.2015

 


[1]Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης αυτής, από την ελληνική πλευρά, υπολογίζεται σε 10.000.000,00 €, με μέγιστη εκτιμώμενη δημόσια δαπάνη ανά έργο της τάξης των 400.000,00 €.