array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία 2014-2020 «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ/HORIZON 2020».

Η Ε. Επιτροπή προχώρησε σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση του τρέχοντος Προγράμματος Πλαισίου για την  Έρευνα και Καινοτομία (HORIZON 2020[1]) με στόχο τη συλλογή πληροφοριών  για την   Ενδιάμεση Αξιολόγησης του. Τα αποτελέσματα-συστάσεις της  ενδιάμεση αξιολόγησης   του Ορίζοντα 2020 θα χρησιμοποιηθούν  για τη  βελτίωση της λειτουργίας και την αναμόρφωση του Προγράμματος Εργασιών 2018-2020 καθώς και για τη  διαμόρφωση της πρότασης της Ε. Επιτροπής για το επόμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας της Ε. Ένωσης, περιόδου   2020-2027 (FP9-διάδοχο Πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020).

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, Carlos Moedas, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ελπίζω όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι να  αξιοποιήσουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», για αυτά τα πρώτα τρία χρόνια της εφαρμογής του καθώς και για τις μελλοντικές του κατευθύνσεις.  Είμαστε ήδη στη διαδικασία ανάλυσης  διαθέσιμων δεδομένων, γεγονότων και στοιχείων. Ωστόσο, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε άμεση ανατροφοδότηση από  ερευνητές, επιχειρηματίες, καινοτόμους, πολίτες και  οργανισμούς όλων των τύπων που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα».

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΕΤ,  λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του Προγράμματος Πλαισίου Ε&Κ  (Ορίζοντας 2020) για την ελληνική επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα και γενικότερα για την ελληνική οικονομία και κοινωνία,  καλεί  όλους τους  ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση  της Ε. Επιτροπής για την ενδιάμεση αξιολόγηση του «Ορίζοντα 2020». Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουν στη προώθηση των εθνικών θέσεων  και καινοτόμων  ιδεών με στόχο  α) την διατήρηση/βελτίωση της ελληνικής συμμετοχής, β) την ενσωμάτωση κρίσιμων ελληνικών προκλήσεων που μπορούν να επιλυθούν με Ευρωπαϊκή Ε&Τ συνεργασία, γ) την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας  στη διαχείριση των έργων/Προγραμμάτων του Προγράμματος Πλαισίου Ε&Α και δ)  στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής της Ε. Ένωσης στον τομέα έρευνα και καινοτομία και ειδικότερα στη δομή και τους στόχους του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου Ε&Κ.

Ομάδες – Στόχοι της διαβούλευσης:  Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί μπορούν  να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαβούλευση. Ιδιαιτέρως σημαντικές είναι οι παρατηρήσεις ερευνητών, επιχειρηματιών και οργανισμών όλων των τύπων που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020».

Περίοδος Διαβούλευσης:  Από 20.10.2016 έως 15.01.2017

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας:  Θα χρειαστούν περίπου 20 λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, ανάλογα με το πόσο λεπτομερείς  θα είναι οι απαντήσεις σας. Για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ακολουθήστε τον εξής σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public-stakeholder-consultation-interim-evaluation-H2020

Μπορείτε, ωστόσο, να κάνετε προεπισκόπηση/εκτύπωση μέσω της έκδοσης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε μορφή PDF (επισυνάπτεται παρακάτω).  Στο τέλος του ερωτηματολογίου θα έχετε την ευκαιρία να αναρτήσετε το έγγραφο με τις θέσεις σας για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Σε περίπτωση αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων με το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο e-mail: RTD-H2020-IE@ec.europa.eu.

Σχετικοί Σύνδεσμοι – Πηγές:

Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης

Ερωτηματολόγιο σε μορφή PDF για Προεπισκόπηση/ Εκτύπωση

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου (στα Αγγλικά)

Δημόσια Διαβούλευση: Πείτε τη γνώμη σας για τον «Ορίζοντα 2020»

Τέλος, θα θέλαμε να σας  ενημερώσουμε ότι λόγω  της σπουδαιότητας του θέματος  θα ακολουθήσει και Εθνική Δημόσια Διαβούλευση με στόχο τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων ενόψει και των σχετικών συζητήσεων  που θα πραγματοποιηθούν  στο Συμβούλιο της Ε. Ένωσης στη βάση της πρότασης της Ε. Επιτροπής.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση της Ε. Επιτροπής[2] θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Ε. Ένωσης τον Δεκέμβριο του 2017. Θα προηγηθεί, τον Ιούνιο του 2017, σχετική ημερίδα και παρουσίαση των συστάσεων της Ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που έχει  συσταθεί από την Ε. Επιτροπή  για αυτό το σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον δεν έχετε αντίρρηση, θα  ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο  να  διαβιβάσετε  τις απαντήσεις σας και  στην ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα στις   ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mkoutr@gsrt.gr  ( Μ. Κουτροκόη),  k.kotsari@gsrt.gr  (Κ. Κότσαρη). Τηλέφωνα επικοινωνίας:  213 1300 100/101.

 


[1] Το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020»  που ξεκίνησε το 2014 και θα διαρκέσει μέχρι το 2020, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 77 δις €, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας σε όλο τον κόσμο. Στα δύο πρώτα έτη της εφαρμογής του, το πρόγραμμα προσέλκυσε πάνω από 76.000 επιλέξιμες προτάσεις, ενώ έχουν ήδη  πραγματοποιηθεί πάνω από 9.000 συμφωνίες επιχορήγησης κι έχουν διατεθεί σχεδόν 16 δις € για την ενίσχυση της αριστείας στην επιστήμη, τη δημιουργία βιομηχανικής υπεροχής και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

 

[2] Η  Ενδιάμεση Αξιολόγηση/τελικά παραδοτέα  θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τις παρατηρήσεις της έκθεσης της Ομάδας Υψηλού επιπέδου και την εφαρμογή των συστάσεων της εκ των υστέρων αξιολόγησης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7), προκατόχου του «Ορίζοντα 2020».
  • Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών το οποίο θα συνοψίζει όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν.
  • Έκθεση από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τα στρατηγικά συμπεράσματα για την περαιτέρω ενίσχυση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ.