array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων στο πλαίσιο της Δράσης: «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620, ως προς ως προς την δεύτερη / 2η Φάση αξιολόγησης στους θεματικούς τομείς: «Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα», «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή» και «Αγροδιατροφή» από τις προς τούτο συσταθείσες Επιτροπές, εκδόθηκαν από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας και αναρτήθηκαν στη διαύγεια οι κάτωθι αποφάσεις με:

  • Αρ. πρωτ. 118462 / 07.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΠ946ΜΤΛΡ-ΦΡ2) και θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης της υποβληθείσας ένστασης στον θεματικό τομέα «Βιοεπιστήμες & Υγεία/Φάρμακα» στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620»,
  • Αρ. πρωτ. 125318 / 22-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΞ9Φ46ΜΤΛΡ-ΚΟΛ) και θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων στους θεματικούς τομείς «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή» και «Αγροδιατροφή», στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ-2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620».

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί των εν λόγω ενστάσεων.