array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 36310/19.04.2023 (ΑΔΑ: ΨΒ4446ΜΤΛΡ-ΝΨΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: ‘‘Έγκριση πινάκων προσωρινής κατάταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)’’.

Στην διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν ως μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης καθηγητές και ερευνητές διαφόρων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων αποκλειστικά της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των παρακάτω χωρών: Καναδάς, Σουηδία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Νορβηγία, Κύπρος, Φινλανδία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία και Ελβετία.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των αιτήσεων χρηματοδότησης, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρούσας απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσής της, σύμφωνα με την ενότητα 10.4 (Διαδικασία Ενστάσεων) της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ενστάσεων είναι η Πέμπτη 04 Μαΐου 2023.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η ΓΓΕΚ θα ενημερώσει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος όλους τους δυνητικούς δικαιούχους των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι για τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131300122, 2131300237, 2131300137 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση FlagshipProjects@gsrt.gr με Θέμα: Ερώτημα _TAEDR-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).

Μπορείτε να δείτε την αρχική δημοσίευση εδώ.