array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

ύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 9.4 «Έγκριση» της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας δημοσιοποιεί συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο των Δικαιούχων που αξιολογήθηκαν θετικά και εντάχθηκαν για χρηματοδότηση με την με αρ. πρωτ. 77016/09.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΗΧ46ΜΤΛΡ-37Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4397 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 και 01Σ: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01: «Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας»

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1.1: «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση»

Στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ και για κάθε Δικαιούχο που εντάχθηκε, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, γίνεται αναφορά στην επωνυμία του, στον τίτλο του υπό εκτέλεση έργου, στην ημερομηνία έναρξης και λήξης του, στον προϋπολογισμό του, στο ύψος ενίσχυσής του, στην Περιφέρεια εγκατάστασης του Δικαιούχου και στον τομέα δραστηριότητας κατά NACE/ΚΑΔ.

Με την παρούσα Δράση παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης ολοκληρωμένων σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία 12 Κέντρων Ικανοτήτων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.