array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

1. Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 136668-22-12-2020 (AΔΑ: Ψ3ΑΜ46ΜΤΛΡ-5ΩΡ) απόφασης με θέμα: «Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», επί πλέον δέκα / 10 Φορείς Αρωγοί των οποίων οι υποβληθείσες ενστάσεις κρίθηκαν αποδεκτές και εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ.

Στον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ (αρχείο.xlsx), για κάθε Φορέα Αρωγό που εντάχθηκε, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, γίνεται αναφορά στην επωνυμία του, στον τίτλο του υπό εκτέλεση έργου, στην ημερομηνία έναρξης και λήξης του, στον προϋπολογισμό του, στο ύψος ενίσχυσής του, στο ποσοστό συμμετοχής της Ε.Ε., στην Περιφέρεια εγκατάστασης του Φορέα Αρωγού και στον τομέα δραστηριότητας κατά NACE.

Στην παρούσα δημοσιοποίηση, επισυνάπτεται αρχείο excel το οποίο επικαιροποιήθηκε και συμπεριλαμβάνει και τους ως άνω δέκα / 10 επί πλέον Φορείς Αρωγούς.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» ΠΡΩΤΗ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΩΓΟΣ» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ