array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύχθηκε η Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘‘Ελλάδα 2.0’’ – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Βασικός στόχος της Δράσης, η οποία περιλαμβάνεται στα έργα του άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας», είναι η ενίσχυση συνεργατικών ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστημονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

Η Δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

• Την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

• Την αξιοποίηση των υψηλών προσόντων του ερευνητικού δυναμικού για την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανακοπή της μετανάστευσης ποιοτικού επιστημονικού δυναμικού.
• Την μεταφορά και η διάχυση καινοτόμων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.

• Την ανάπτυξη νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι οι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης, ανέρχεται σε 39.322.800€, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από 2.457.400€ έως 4.915.000€ ανάλογα την διαθεματική επιστημονική περιοχή στην οποία εμπίπτει η αίτηση.

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη).

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση μπορείτε να βρείτε στην Ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ
(https://gsri.gov.gr/).