array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Α.Π. ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ: 5421/22.12.2022 του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Εικοστή όγδοη (28η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (ΑΔΑ: 9ΞΕΟ46ΜΤΛΡ-6Μ3).

Η ανωτέρω απόφαση ενσωματώνει τις εκδοθείσες ανακλήσεις 15 έργων (4 έργα του Α΄ Κύκλου: Τ1ΕΔΚ-05620, Τ1ΕΔΚ-03219, Τ1ΕΔΚ-01128, Τ1ΕΔΚ-04471 και 11 έργα Β΄ Κύκλου: Τ2ΕΔΚ-03750, Τ2ΕΔΚ-04986, Τ2ΕΔΚ-05257, Τ2ΕΔΚ-02786, Τ2ΕΔΚ-01104, Τ2ΕΔΚ-05303, Τ2ΕΔΚ-04337, Τ2ΕΔΚ-05317, Τ2ΕΔΚ-00539, Τ2ΕΔΚ-00149 Τ2ΕΔΚ-03538). Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσεται και ένα (1) έργο του B΄ Κύκλου με κωδικό Τ2ΕΔΚ-01921 και Δημόσια Δαπάνη 818.210,00€.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr με ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ_.._Τ..ΕΔΚ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).