beta version icon
Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 3523/16.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΗΟΙ46ΜΤΛΡ-4ΞΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη, εγκρίθηκε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» – Κωδικός Πρόσκλησης 035ΚΕ.