array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 126130 – 27-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΞΙ46ΜΤΛΡ-ΕΔ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ-1η Πρόσκληση : Φορέας Αρωγός»

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αποκλείεται  έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί των εν λόγω ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)