array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 101396/29-09-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα:  «Έγκριση των αποτελεσμάτων των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων των δικαιούχων της Πράξης «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας» (ΑΔΑ: Ω23Σ46ΜΤΛΡ-ΨΗΚ)

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί των εν λόγω ενστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασής τους.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ksiozos@gsrt.gr (παραθέτοντας τον κωδικό έργου).