1. Γενικές Πληροφορίες

Στις 28 Οκτωβρίου 2021 πρόκειται να λάβει χώρα η δράση δικτύωσης νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και παρουσίασης των καινοτόμων προϊόντων τους «Hacking de l’ Hôtel de Ville », που διοργανώνει το Δημαρχείο Παρισίων και ο φορέας του «Paris&Co», υπεύθυνος για την ανάδειξη του Παρισιού ως σημαντικού κέντρου καινοτομίας. Η ετήσια συνάντηση των παικτών της καινοτομίας, η οποία διοργανώνεται εφέτος για 7η συνεχή χρονιά, φιλοξενεί νεοσύστατες επιχειρήσεις, εμπειρογνώμονες, επενδυτές, οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.hackinghoteldeville.paris/fr/