array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 36245/06.04.2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας με θέμα: Ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΠΓ46ΜΤΛΡ-5ΞΤ).

Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσεται το ερευνητικό έργο με κωδικό Τ6ΥΒΠ-00352.

Έγιναν από την ΓΓΕΚ οι απαραίτητες αναπροσαρμογές, ώστε η ημερομηνία λήξης των έργων να μην εκτείνεται πέραν της λήξης της επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου, ήτοι 31.12.2023. Συνεπώς κατά την ένταξή τους, οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα.

Οι δικαιούχοι του επιπλέον ενός ερευνητικού έργου/πράξης της Δράσης, το οποίο εντάσσεται με την παρούσα Απόφαση, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα 10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο Συντονιστής έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΚ, κατά της απόφασης ένταξης, μέχρι την Πέμπτη 21.04.2022. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση I2A.EidikesDraseis@gsrt.gr, με Θέμα: Ερώτημα_Τ6ΥΒΠ-…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).