array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε:

Η με ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1176/5.6.2019 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Εντέκατη (11η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 6ΟΡΚ4653ΠΣ-Ρ1Α).

Με την ανωτέρω απόφαση εντάσσονται οκτώ (8) νέα έργα του Α΄ κύκλου. Συγκεκριμένα εντάσσονται τα εξής: Τ1ΕΔΚ-01128 (MIS: 5045730), Τ1ΕΔΚ-02877 (MIS:  5045738), Τ1ΕΔΚ-02991 (5045759), Τ1ΕΔΚ-03400 (MIS: 5045746), Τ1ΕΔΚ-03567 (MIS: 5045760), Τ1ΕΔΚ-04111 (MIS: 5045782), Τ1ΕΔΚ-04943 (MIS: 5045761) και Τ1ΕΔΚ-04968 (MIS: 5045781).

Επιπλέον με την ανωτέρω τροποποίηση απεντάσσονται τέσσερα (4) έργα του Α΄ κύκλου για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ανάκλησης χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα απεντάσσονται τα εξής: Τ1ΕΔΚ-04185 (MIS: 5029896), Τ1ΕΔΚ-04794 (MIS: 5028088), Τ1ΕΔΚ-04983 (MIS: 5029778) και Τ1ΕΔΚ-05602 (MIS: 5029699).

Οι δικαιούχοι των οκτώ (8) νέων έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την Ενδέκατη (11η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με την ενότητα Ι.1.10.4 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος για τα μη συνεργατικά ή ο συντονιστής για τα συνεργατικά έργα (ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 8 ερευνητικών έργων) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, κατά της παρούσας απόφασης ένταξης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ένταξης, δηλαδή μέχρι την 25.6.2019.

Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί (για τα εν λόγω 8 ερευνητικά έργα) μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις

ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

– της EΥΔΕ ΕΤΑΚ (www.eyde-etak.gr),

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση unitA-EDK-A@gsrt.gr με ΘΕΜΑ:

ΕΡΩΤΗΜΑ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ .._Τ1ΕΔΚ -…. (κωδικός έργου στο ΠΣΚΕ).