array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σας ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 77016/09.07.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΗΧ46ΜΤΛΡ-37Ρ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 4397 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η ανωτέρω απόφαση αφορά στην ένταξη δώδεκα (12) έργων της Δράσης. Συγκεκριμένα, εντάσσονται τα έργα με κωδικούς:  ΓΓ2CC-0076627, ΓΓ2CC-0154586, ΓΓ2CC-0107547, ΓΓ2CC-0077849, ΓΓ2CC-0090144, ΓΓ2CC-0094040, ΓΓ2CC-0116578, ΓΓ2CC-0110274, ΓΓ2CC-0131674, ΓΓ2CC-0141299, ΓΓ2CC-0088253, ΓΓ2CC-0083215.

Οι δικαιούχοι των ως άνω έργων δύνανται να υποβάλουν ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες θα εξεταστούν σύμφωνα με την ενότητα 9.5 –Διαδικασία Ενστάσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Ο Υπεύθυνος Συντονισμού Έργου (ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ των εν λόγω 12 αιτήσεων χρηματοδότησης) έχει δικαίωμα άπαξ υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς την ΓΓΕΚ, κατά της ανωτέρω απόφασης ένταξης, μέχρι την Παρασκευή 06 Αυγούστου 2021. Οποιαδήποτε ένσταση υποβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.

Η παρούσα απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες

 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

 του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

 της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)