array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Γενικές Πληροφορίες

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 140814/23.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ8Τ746ΜΤΛΡ-Ζ27) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 852/Ι2/21.01.2019 απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων ερευνητικών έργων της Δράσης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’, όπως συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 108783/04.07.2019 απόφαση.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης επικαιροποιείται ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των έργων με κωδικό Τ6ΥΒΠ-00045, Τ6ΥΒΠ-00352 καλούνται να υποβάλλουν φάκελο δικαιολογητικών μέχρι την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.

Διευκρινίζεται ότι, η ανωτέρω απόφαση (σημείο 1 β) δεν επιφέρει αλλαγή στη χρηματοδότηση (ή μη) των υπολοίπων έργων της Δράσης (πλην των έργων με κωδικό Τ6ΥΒΠ-00045, Τ6ΥΒΠ-00352). Αλλάζει μεν τη βαθμολογική κατάταξη των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης, όμως δεν επηρεάζει τη χρηματοδότηση των ήδη ενταγμένων έργων της Δράσης. Ούτε επηρεάζεται η απόρριψη (μη χρηματοδότηση) των υπολοίπων έργων της Δράσης, τα οποία θεωρούνται πλέον οριστικά απορριφθέντα.

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες:

– της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

– του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

– της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορείτε να τα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση I2A.EidikesDraseis@gsrt.gr (παραθέτοντας τον κωδικό έργου).