array(3) {
  ["design"]=>
  string(7) "design2"
  ["link"]=>
  string(2) "97"
  ["back_text"]=>
  string(40) "ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ"
}

Το Rathgen-Forschungslabor (Rathgen Research Laboratory) του Staatliche Museen του Βερολίνου, εκ μέρους του Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK – Prussian Cultural Heritage Foundation), διοργάνωσε στις 16 και 17 Απριλίου 2024 Εργαστήριο (Workshop) με θέμα “Resilient cultural heritage in times of climate crisis” στα πλαίσια του έργου ARCHE (Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe), το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα Ευρώπη.  Στο Workshop, που φιλοξενήθηκε στο  Kulturforum Berlin, συμμετείχαν γύρω στους 100  υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, ερευνητές, ακτιβιστές,  και επαγγελματίες από τη Γερμανία αλλά και από τις γύρω χώρες, οι οποίοι συζήτησαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και ιδιαίτερα τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να προσφέρει βιώσιμες λύσεις σε αυτήν τη κρίση.

To Workshop ήταν χωρισμένο σε τέσσερα πάνελ που προσέγγισαν τις διαφορετικές προκλήσεις που θα πρέπει να εξετάσει η μελλοντική Στρατηγική Ατζέντα Έρευνας και Καινοτομίας (Strategic Research and Innovation Agenda – SRIA) του ARCHE, όπως ποιες είναι οι απειλές της κλιματικής αλλαγής για την πολιτιστική κληρονομιά, η έρευνα για την πολιτιστική κληρονομιά ως κινητήριος δύναμη καινοτομίας  και αντιμετώπισης κρίσεων και οι δευτερεύουσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  στην πολιτιστική κληρονομιά, με την ανάδειξη πτυχών  που συχνά παραλείπονται, όπως αυτές που αφορούν το ψηφιακό σύμπαν, τις εμπόλεμες ζώνες, τη μετανάστευση αλλά και την ιδιοκτησία.  Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των στόχων της μελλοντικής  Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Ανθεκτική Πολιτιστική Κληρονομιά European Partnership for Resilient Cultural Heritage (RCH).

To Workshop ακολούθησαν οι συνεδριάσεις της Κοινοπραξίας του ARCHE, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν τα ολοκληρωμένα και επερχόμενα παραδοτέα και καθήκοντα των εταίρων. Μετά το πρώτο έτος, που επικεντρώθηκε στη χαρτογράφηση  και αξιολόγηση  της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, και μετά την ολοκλήρωση αρκετών διαδικτυακών διαβουλεύσεων με τους εταίρους, το ARCHE εκκινεί μια σειρά δια ζώσης συναντήσεων εργασίας με την εκδήλωση του Βερολίνου να ακολουθείται  από άλλες τρεις αντίστοιχες συναντήσεις το  2024 (Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο) που θα φιλοξενηθούν από διαφορετικούς εταίρους. Τα σημαντικότερα σημεία-σταθμοί  του 2024 θα είναι η δημοσίευση της  πρώτης έκδοσης της νέας  SRIA για την πολιτιστική κληρονομιά (ένα έγγραφο που θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την εναρμόνιση των ερευνητικών πολιτικών για την πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια) καθώς και οι προτάσεις για την χάραξη και σχεδίαση πολιτικής.

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο για τη σύνταξη της SRIA είναι το Διαδικτυακό φόρουμ Έρευνας και  Κληρονομιάς. Αυτή η διαδραστική πλατφόρμα θα λειτουργεί ως χώρος συν-σχεδιασμού στον οποίο η ευρύτερη ερευνητική κοινότητα γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά θα μπορεί να παρακολουθεί άμεσα τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της διαδικασίας σύνταξης της SRIA και να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση σε αυτή.  Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν και το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να εγγραφούν στον ιστότοπο  Heritage Research Hub.

Εκτός από την παρουσίαση των κύριων επιτευγμάτων του έργου την περασμένη χρονιά, οι συζητήσεις των εταίρων στο Βερολίνο αφορούσαν ακόμη τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Σύμπραξη  για την Ανθεκτική Πολιτιστική Κληρονομιά την οποία το ARCHE έχει σαν στόχο να προετοιμάσει. Οι εταίροι συζήτησαν τα επόμενα βήματα σχετικά με την υποβολή  μιας αναλυτικής πρότασης RCH, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί το καλοκαίρι του 2024. Η Σύμπραξη  RCH στοχεύει στην πλήρη ανάπτυξη των μεγάλης κλίμακας εργαλείων και δικτύων που έχει στη διάθεση της για την δημοσίευση προκηρύξεων για έργα και συμπληρωματικές δράσεις που θα ενισχύουν την έρευνα στο σημείο σύγκλισης της κλιματικής αλλαγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εκτός από τις συζητήσεις  της ολομέλειας για την πρόοδο του ARCHE , οι εταίροι συμμετείχαν επίσης  σε μικρότερες θεματικές συναντήσεις εργασίας που φιλοξενήθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο του Βερολίνου σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία στη Γερμανία, οι οποίες προώθησαν περαιτέρω την ανάπτυξη της  SRIA ενισχύοντας παράλληλα το ομαδικό πνεύμα.

Οι τρεις ημέρες του Workshop και των συναντήσεων της Kοινοπραξίας του ARCHE παρείχαν την αναγκαία ευκαιρία για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας ανάμεσα στους εταίρους του έργου και της ευρύτερης ερευνητικής κοινότητας γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά, προσφέροντας παράλληλα νέες ιδέες και ώθηση για τους επόμενους μήνες εργασίας.